روش استفاده

روش استفاده از کارت اعتباری تل­ نو به شرح زیر می باشد:

۱- تماس با شماره اختصاصی سامانه تل نو در استان مربوطه

( قم ۸۰۰۰ ، کردستان ۲۹۰۰ ، سمنان ۸۸۴۴ ، زنجان ۳۸۸۹۹ ، گلستان ۷۰۰۰ ، لرستان ۸۸۷۷ ، فارس ۳۶۰۵۰ ، مازندران ۸۸۹۹ )

۲- وارد کردن رمز ۱۲رقمی کارت و شنیدن میزان مبلغ اعتبار

۳- وارد کردن شماره مقصد (پس از شنیدن صدای بوق آزاد)

ویژگیهای خاص:

* در صورتیکه که شماره مورد نظر اشغال باشد، نیازی به وارد کردن مجدد رمز کارت و همچنین شماره مقصد نبوده و سیستم به صورت خودکار شماره گیری را برای مشترک تکرار خواهد کرد.

* در صورتیکه شماره مورد نظر پاسخگو نباشد، نیازی به وارد کردن مجدد رمز کارت نبوده و مجددا بوق آزاد جهت وارد کردن شماره جدید شنیده می شود.

تل نو - کارت اعتباری تلفن ثابت - محصولی از شرکت فراز فنون