خاص ترین مزایای کارت تل نو

امکان تماس در زمان قطعی تلفن ثابت، مدیریت هزینه های استفاده از تلفن با پرداخت هزینه به صورت پیش پرداخت، امکان استفاده در منازل و ادارات، عدم نیاز به وارد کردن کارت در دستگاه تلفن و عدم نیاز به استفاده از دستگاه یا تجهیزات خاص، اعتبارسنجی در سرور مرکزی و جلوگیری از تخلف و دستکاری از مزایای این کارت اعتباری می باشد.

تعرفه های کارت تل نو

کارت های اعتباری تلفن ثابت با برند تل­ نو با مبالغ ۵٫۰۰۰ ، ۱۰٫۰۰۰ ، ۲۰٫۰۰۰ و ۵۰٫۰۰۰ تومانی به سفارش شرکت مخابرات جهت عرضه به مشترکین تلفن ثابت تولید می شوند که مبالغ ۲۰٫۰۰۰ و ۵۰٫۰۰۰ تومانی مشمول طرح های تشویقی و تخفیفی اعم از تخفیف در مکالمه و طرح های ویژه خواهند شد.

روش استفاده کارت تل نو

مشترک، با شماره اختصاصی سامانه تل نو در استان مربوطه تماس می گیرد. پس از پاک کردن پوشش رمز 12 رقمی روی کارت و وارد کردن عدد رمز، اعتبار و مدت زمان قابل استفاده از کارت را می شنود و در پایان پس از شنیدن بوق آزاد، میتواند شماره مقصد مورد نظر را شماره گیری نماید.
تل نو - کارت اعتباری تلفن ثابت - محصولی از شرکت فراز فنون