تعرفه

کارت های اعتباری تل ­نو با مبالغ ۵٫۰۰۰ ، ۱۰٫۰۰۰ ، ۲۰٫۰۰۰ و ۵۰٫۰۰۰ تومانی تولید می شوند که مبالغ ۲۰٫۰۰۰ و ۵۰٫۰۰۰ تومانی مشمول طرح های تشویقی و تخفیفی خواهند شد. طرح هایی همچون:

  • کارت اعتباری ویژه تماس با مشترکین همراه اول با تخفیف در تعرفه هر تماس
  • کارت اعتباری ویژه تماس با استان یا شهر خاص با تخفیف در تعرفه هر تماس
  • کارت اعتباری ویژه اقشار خاص (دانشجویان، پزشکان، کارمندان و …)
  • کارت اعتباری ویژه اعضای خانواده

تل نو - کارت اعتباری تلفن ثابت - محصولی از شرکت فراز فنون